Tez Detayları

Başlık: Görsel Tasarım İlkeleri Açısından 16. Ve 17. Yüzyıl Kol Formlarının İncelenmesi
Öğrenci Adı:Tuğba Yıldız
Tez Danışmanı:Dr. Öğretim Üyesi Songül - KURU
Yardımcı Danışman:
Tarih:2014-07-01
Özet:Giyim, ilk çağlardan günümüze kadar gelen bir olgudur. İnsanlar tabiatın etkilerinden korunmak için giyinmeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu da giyinmeyi zorunlu kılmıştır. Giyim, insanların kendi kültür yapıları ile çok yakından alakalıdır ve insanların kültürünü yansıtan onu diğerlerinden farklı kılan bir yapıdadır. İnsanlar farklı olmak amacıyla moda döngüsünün içinde değişik yaşam biçimleri, tarzlar, trendler oluşturmuşlardır. Bu da her ulusun kendi giyim tarzına, modasına yansımıştır. Moda, öncelikle insan vücuduna dair yeni fikirlerin yaratılmasını konu alan sanat biçimleri olarak ortaya çıkmış ve devamlı olarak zamana uygun yeni giyim stilleri üretmiştir. Giysi tasarımında birincil değerdeki temel tasarım prensipleri, tasarımcının yaratıcılığı ile birleşerek görsel ve fonksiyonel bir değere, ürüne dönüşmektedir. Giysi tasarımı siluet, çizgi, doku, renk, yön, biçim, ölçü, aralık, hareket, ışık, gölge ve figür elementlerinden oluşur. Giysi tasarımını oluşturan tüm elementler birbirleri ile dengeli olmalıdır. Bir giysinin tasarımında en belirleyici öğelerinden biri olan kol modellerinin giysi tasarım prensipleriyle olan etkileşimi ve giysi tasarım elementleri içindeki yeri önemlidir. Araştırmanın genel amacı; giysi tasarımının görsel öğelerinden kol formlarını 16. ve 17. yüzyıl dönemlerine ait kadın giysileri üzerinde incelemektir. Araştırma betimsel (survey) yöntem kullanılarak hazırlanmıştır. Giysi formunu belirleyici faktörlerden kol formları dönemin giyim anlayışı doğrultusunda analiz edilerek, sistematik bir düzende sentezi yapılmıştır. Araştırmada iki yüz model bulunmuş ve modeller arasındaki benzerlikler ve dönemi yansıtan modeller olması dikkate alınarak %10’ luk dilimi ele alınmıştır. Uzmanlar grubu yardımıyla hazırlanan giysi tasarım ilkeleri tablosuyla 16. ve 17. yüzyıl kol formları değerlendirilmiş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken her bir modelin aritmetik ortalaması bulunmuştur. Araştırmada sonuç olarak 16. ve 17. yüzyıl kol modellerinin tasarım ilkelerine göre değerlendirilebilir kol formları olduğu ve aritmetik ortalamasının en yüksek ve en küçük değeri alan modeller (iki yüzyıl içinde ayrı olarak) belirlenmiştir. Giysi tasarım ilkelerini yüzyıllara göre karşılaştırırken t-testi istatistiği ile 16. ve 17. yüzyıl kol modelleri arasında tasarım ilkelerine uygunluk bakımından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öneriler geliştirilmiştir.
Tarih:2014-07-01
Durum:Bitti