Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Pfeiffer-Taş, Ş. (2015), ‘Evliya Çelebi'de Osmanlı Şehiriçi Hanları ve Kervansarayları: Mimari ve İşlevsel Sınıflandırma’, Journal of Turkish Studies, Harvard University, 44, pp.335-348

Kanz, F., Pfeiffer-Taş, Ş., Forstenpointner, G., Galik A., Weissgruber, G., Grossschmidt, K., Risser, D. (2014), 'Investigations on human and animal remains from a medieval shaft well in Ayasuluk/Ephesos (Turkey)’, Anthropologischer Anzeiger, 71/4, pp.429-445

Yaygıngöl, M., Özçatal, M., İssi, A., Kara, A., Turan, S., Okyar, F., Pfeiffer Taş, Ş., Nastova, I., Grupce, O., Minceva- Sukarova, B. (2014), ‘Characterization of Lead Glazed Potteries from Smyrna (İzmir/Turkey) Using Multiple Analytical Techniques; Part I: Glaze and Engobe’, Ceramics International, 40, pp.2143-2151

Yaygıngöl, M., Özçatal, M., İssi, A., Kara, A., Turan, S., Okyar, F., Pfeiffer Taş, Ş., Nastova, I., Grupce, O., Minceva- Sukarova, B., (2014), ‘Characterization of Lead Glazed Potteries from İzmir/Turkey Using Multiple Analytical Techniques; Part II: Body', Ceramics International, 40, pp.2153-2160

Ş. Pfeiffer-Taş-N.Schindel (2013), `The Beçin Coin Hoard and Ottoman Monetary History in the Late 16th/Early 17th Century’, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 56, 4-5 , pp. 653-671

Diğer Hakemli Dergiler

Ayanoglu, Sevgi Gaye; Ağaç, Saliha (2017), Sürdürülebilir Moda Kavramına Yönelik Tasarım Fikirleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art-e Dergisi, Isparta, 19, 252-273

F.Koç, K.Saatçioğlu, R. Çelik, S.E.Nadasbaş (2016), MODA TÜKETİCİLERİNİN GİYSİ SEÇİMİNDE TRENDLERİ (EĞİLİM) KULLANMA DURUMLARI VE GİYSİ STİLLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DAVRANIŞ ANALİZİ, The Journal of International Social Research, 43, pp.2588-2600

M.S. Süveydan, Erdem Ünver (2016), Dünyada ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 14, 238-272

Gürcüm, B. H., Seçim, E., Arslan, P., (2016), Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi, İdil Dergisi , s.1713-1742

Erdem Ünver (2015), İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sanat, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 13, 188-196

Erdem Ünver (2015), Sanatın ve Sanat Eğitiminin Değer Oluşturmada Yeri ve Önemi, TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4

P.Göklüberk, S.E.Nadasbaş (2014), ÖLÜMÜN RESMİNİ ANLAMAK: "DURAĞAN MODA REKLAMLARINDA ÖLÜM TEMASI", TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 14, pp. 379-395

S. Kuru, N. Soyal (2014), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi ile Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması II, Konfeksiyon Teknoloji, 32, 100-110

S. Kuru, H. Y. Arslan (2013), Diyarbakır Geleneksel Giysilerinde Kullanılan Puşinin Giysi Tasarımlarında Kullanılmas, T.C. Diyarbakır Valiliği/ Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 5, 292-302

Kuru S. Özdemir G (2010), Genç Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Gömlek-Bluzda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 167-176

S. Kuru, İ. Duyar, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konstrüksiyonunda Kullanılan Ölçülerin Antropometrik Açıdan İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 118-129

S. Kuru, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konforu ve İşgücü Etkileşimi Ve İş Giysileri, Konfeksiyon Teknoloji, 88, 64-68

S. Kuru, Ergül İ. A. (2009), Giyim İşletmelerinde Markalaşma Süreci Sayı: 85, 54-60, Konfeksiyon Teknoloji, 85, 54-60

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Cekette Yaşadıkları Ölçü Kaynaklı Sorunlar, Konfeksiyon Teknoloji, 78, 78-84

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajlarındaki Yeterliliğinin Akademik Personel Açısından Değerlendirilmesi, Konfeksiyon Teknoloji, 45, 68-78

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajındaki Yeterliliğinin Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 16, 138-148

S. Kuru, N. Soyal (2004), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması I, Konfeksiyon Teknoloji, 31, 115-118

S. Kuru, N. Soyal (2003), Optimass Version 1 Bayan Giysi Kalıbı Hazırlama Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 10, 167-184

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinde Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştiren Fakültelerin Eğitim Uygulamalarında Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Giyimde Moda Tasarımı ve Sanat Dalları ile Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 2, 26-28

S. Kuru (2001), Giyim Sanatının Bilim Dalları İle Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 79, 48-52

Uluslararası Konferans Bildirileri

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2017), INNOVATIVE APPROACHES ON MODULAR FASHION DESIGN, ZAGREB

Akpıanarlı,H., Seçim, E. (2017), Geleneksel Dantel Motiflerinin Lazer Kesim Yöntemi İle Tekstil Yüzeyine Aktarılması, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Seçim, E. (2017), Textile Creative Approches, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), Prague, Czechia

Ayanoglu, Sevgi Gaye (2017), Silhouette Size Changes: A Case Study of Stella McCartney for 16 Years, ZoneModa Conference, Rimini/İtalya

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2016), The use of 3D printers in fashion design for different models and sizes, STOCKHOLM

ÜNVER E. (2016), Geleneksel El Sanatlarının Evrensel Normlara Ulaşamama Sorunu Üzerine, Konya

Koca, E., Seçim, E., (2016), Reflection Of Socio- Cultural Experiences Of Fashion Design Students To Their Collections”, April 20th and 21st, Pamplona, Spain., X Internatıonal Fashion Conference , Universidad De Navarra

Erdem Ünver (2015), Bir Yetenek Sınavının Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu

Erdem Ünver (2015), El Sanatlarının Yaşatılmasında Tire Örneği

Erdem Ünver (2015), Kültürel Değişim Sürecinde Sanat Eğitimi, Bolu

Erdem Ünver (2015), Sanat Eğitiminde Nitelik Sorununun Çözümünde Sanat Eğitimcilerinin Rolü Üzerine

Erdem Ünver (2014), Aile Baskısı ve Sanat Eğitiminde Geç Kalmış Başarı Öyküleri, Eskişehir

Erdem Ünver (2014), Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2014), Kahramanmaraş Düğün Adetleri Ve Düğün Giysileri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 329-351

S. Kuru (2014), Traditional Turkish Women’s Costumes, Institute for Balkan Studies&Center of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences/Sofia

ÜNVER E. (2013), Kültür ve Kültürel Yozlaşma Üzerine, Ankara, Üsküp

Erdem Ünver (2013), El Sanatlarının Kültüre ve Turizme Katkısı Üzerine, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, 304-306

S. Kuru, C. Paksoy (2013), Türk Kültüründe Ve Kahramanmaraş Ayakkabılarında Kullanılan Süslemeler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 101-113

S. Kuru, N. Y. Çeğindir (2012), Moda Perspektifinde Bayburt Ehramının Yaşam Seyrinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 219-227

N.Y. Çeğindir, S. Kuru, E. Çoruh (2012), Örtünmeden Giyinmeye Ehram Dokuması İle Moda Tasarımı Alanına İnovatif Yolculuk “Ürün Geliştirme Örneği”, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 228-235

S. Kuru, A. C. Paksoy (2012), Anadolu Yazmalarının Ayakkabı ve Saraciye Yolculuğu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 89-96

S. Kuru, M. Yayla (2012), Moda Perspektifinde Tamzara Dokumasının Giysi Tasarımlarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 253-262

Erdem Ünver (2011), Ülkemizde Kültürel ve Sanatsal Dönüşüm, Jacksonville, 65-69

S. Kuru (2010), Kadın Giyimi Moda Bilim Ve Sanat, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi , İzmir, 505-511

S. Kuru, P. G. Özlü. (2009), Mathematics And Clothing Education, Near East University, Famagusta/Cyprus, 129-137

S. Kuru (2009), Gagauz Kadın Giysilerinin Ergonomik Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü, Kiev/Ukrayna, 131-142

S. Kuru, L. Solak (2009), Meslek Yüksekokulları Tekstil Programlarına Yeni Bir Yaklaşım, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, 1746-1753

S. Kuru, A. C. Paksoy (2008), Anadoluda Ayakkabı ve Cumhuriyet Dönemi Ayakkabı Kültürü, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 821-836

S. Kuru, L. Solak (2005), Textile, Large Size Woman Body Clothing Design, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 112

Ulusal Konferans Bildirileri

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2015), BELEDİ DOKUMADA YENİLİKÇİLİK VE YAŞATILMASINA DAİR BİR İŞLEYİŞ, Ulusal Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir

Erdem Ünver (2015), Seha Gidel ve Sanatı Üzerine

S.E. Nadasbaş (2012), KAZDAĞLARI ETEKLERİNDE MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ; “ Tahtakuşlar Köyü Örneği ”, III. Ulusal Kazdağları Sempozyumu, Balıkesir

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2012), Chopine, Paduka ve Kabkab Ayakkabıların Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Gaziantep, 218-227

S. Kuru, S. Turgut (2012), Şanlıurfa Yöresi Geleneksel Kadın-Erkek Kıyafetlerinin Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği , Gaziantep, 489-497

S. Kuru (2011), Hazır Giyim Alanında Birleştirici İnavasyon Bağlamında Ürün Geliştirme Örneği, Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu-Friedrich Ebert Stiftung, Ankara

S. Kuru, G. B: Özdemir (2011), Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Pantolonda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir , 783-789

S. Kuru, M. Yayla (2011), Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi, Samsun Valiliği, Samsun, 115-126

S. Kuru, M. Kaynak (2011), Meslek Yüksekokullarının Tekstil Teknolojisi Programları Ve Derslerinin İncelenmesi, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 120-127

S. Kuru, M. Yayla (2011), Yüksekokullarda Fiziki Altyapısı Tamamlanmadan Açılan Moda Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Yaşadığı Problemler, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 128-136

S. Kuru, G. Mert (2008), Gerede Yöresi El Sanatlarından Kemik Tarakçılık, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 317-326

S. Kuru Ve Diğerleri (2008), Karaşar Yöresi Giyim Kuşamı, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi , Ankara, 179-184

S. Kuru ve Diğerleri (2008), Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımlarında Kullanılması, Kızılcabölük Belediyesi, Denizli, 139-144

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Pantolonda Yaşadıkları Ölçü Ve Kalıp Kaynaklı Sorunlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi , Trabzon, 517-523

Kitapta Bölüm

Pfeiffer-Taş, Ş. (2012), The Marketplaces of Bursa, Kayseri and Urfa., in: N.Tezcan-S. Tezcan -R. Dankoff (eds.) Evliya Çelebi, Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism Publications,, 195-207

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), Seyâhatnâme’de Bursa, Kayseri ve Urfa Çarşıları, Nuran Tezcan-Semih Tezcan (ed.), Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 192-205.

Pfeiffer-Taş, Ş., (2005), Osmanische Belege zur Erwerbungsgeschichte der Bauskulpturen des Heroons von Trysa, in: H.D. Szemethy, mit einem Beitrag von Ş. Pfeiffer-Taş, Die Erwerbungsgeschichte des Heroons von Trysa. Ein Kapitel Österreichisch-Türkischer Kulturpolitik, Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien, Wiener Forschungen zur Archäologie Bd.9, Wien , 275-319.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2005), Adlerdarstellungen als Machtsymbol gegen die Osmanen in Ayasuluk und Tire, in: B. Brandt – V. Gassner – S. Ladstätter (Hrsg.), Synergia.Band I, Festschrift für F. Krinzinger, Wien , 227-234.

Kitaplar

F. Akpınarlı, S. Kuru (2014), Yeşil Üzümlü Dokumaları Geleneksel Giysileri Ve Çağdaş Tasarımlar, Arya Reklam Ve Danışmanlık/Fethiye Muğla, 139 sayfa

S. Kuru, N. Çeğindir (2011), Çocuk Giysi Tasarımında Kalıp Çizimleri, Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti./ Ankara, 222 sayfa

Pfeiffer-Taş, Ş., (2010), Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien

Makaleler

Erdem Ünver (2016), Sanat ve Toplum, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2014), Sanatın Dinsel İşlevi Üzerine, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim Teknoloji ve Sanat I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanat II, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanatın Uyumu BODY WORDS, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir II, Bilim - Teknoloji Dergisi

Pfeiffer-Taş, Ş. (2012), ‚Protection of Cultural Heritage in Turkey’, Compte rendu (CR), 11-17

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), 'Reste einer Keramikwerkstatt aus dem 14. Jh. in Ayasuluk/Ephesos`,, Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 146/1, 91-154