Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Gürcüm, B. H., Seçim, E., Arslan, P., (2016), Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi, İdil Dergisi , s.1713-1742

Other Refereed Journals

Ayanoglu, Sevgi Gaye, Ağaç, Saliha (2017), Sürdürülebilir Moda Kavramına Yönelik Tasarım Fikirleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Art-e Dergisi, Isparta, 19

F.Koç, K.Saatçioğlu, R. Çelik, S.E.Nadasbaş (2016), MODA TÜKETİCİLERİNİN GİYSİ SEÇİMİNDE TRENDLERİ (EĞİLİM) KULLANMA DURUMLARI VE GİYSİ STİLLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DAVRANIŞ ANALİZİ, The Journal of International Social Research, 43, pp.2588-2600

M.S. Süveydan, Erdem Ünver (2016), Dünyada ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 14, 238-272

Erdem Ünver (2015), İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sanat, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 13, 188-196

Erdem Ünver (2015), Sanatın ve Sanat Eğitiminin Değer Oluşturmada Yeri ve Önemi, TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4

P.Göklüberk, S.E.Nadasbaş (2014), ÖLÜMÜN RESMİNİ ANLAMAK: "DURAĞAN MODA REKLAMLARINDA ÖLÜM TEMASI", TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 14, pp. 379-395

Olgaç P. (2014), “Atatürk Evleri Temalı Pullar, Atılım Üniversitesi,Eğlenceli Bilim Dergisi, Sayı: 13 , 32-33

Olgaç P. (2014), Tematik Pul Kültürdür, Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Dergisi, 11

S. Kuru, N. Soyal (2014), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi ile Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması II, Konfeksiyon Teknoloji, 32, 100-110

Olgaç P. (2013), “Yöresel Kadın Kıyafetlerimiz", ” Atılım Üniversitesi,Eğlenceli Bilim Dergisi, 12

Olgaç P. (2013), Posta Pulunun 173 Yıllık Hatırı Var, Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Dergisi, 10

S. Kuru, H. Y. Arslan (2013), Diyarbakır Geleneksel Giysilerinde Kullanılan Puşinin Giysi Tasarımlarında Kullanılmas, T.C. Diyarbakır Valiliği/ Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 5, 292-302

Kuru S. Özdemir G (2010), Genç Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Gömlek-Bluzda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 167-176

S. Kuru, İ. Duyar, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konstrüksiyonunda Kullanılan Ölçülerin Antropometrik Açıdan İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 118-129

S. Kuru, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konforu ve İşgücü Etkileşimi Ve İş Giysileri, Konfeksiyon Teknoloji, 88, 64-68

S. Kuru, Ergül İ. A. (2009), Giyim İşletmelerinde Markalaşma Süreci Sayı: 85, 54-60, Konfeksiyon Teknoloji, 85, 54-60

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Cekette Yaşadıkları Ölçü Kaynaklı Sorunlar, Konfeksiyon Teknoloji, 78, 78-84

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajlarındaki Yeterliliğinin Akademik Personel Açısından Değerlendirilmesi, Konfeksiyon Teknoloji, 45, 68-78

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajındaki Yeterliliğinin Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 16, 138-148

S. Kuru, N. Soyal (2004), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması I, Konfeksiyon Teknoloji, 31, 115-118

S. Kuru, N. Soyal (2003), Optimass Version 1 Bayan Giysi Kalıbı Hazırlama Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 10, 167-184

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinde Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştiren Fakültelerin Eğitim Uygulamalarında Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Giyimde Moda Tasarımı ve Sanat Dalları ile Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 2, 26-28

S. Kuru (2001), Giyim Sanatının Bilim Dalları İle Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 79, 48-52

Olgaç P. (1997), Kadın Bedenindeki Kusurların Kapatılmasında Giysi Seçimi Rolü.Ufkun Ötesi, Körler Federasyonu Dergisi THK Basımevi, 1

Olgaç P. (1994), Triko Giysi Tasarımı 2, Türkiye Yaygın Eğitim ve Sanat Dergisi, 10

Olgaç P. (1993), Triko Giysi Tasarımı 1, Türkiye Yaygın Eğitim ve Sanat Dergisi, 6, 4-6

Olgaç P. (1993), Moda Resminde Triko Giysi Tasarımı, Türkiye Yaygın Eğitim ve Sanat Dergisi, 5, 60-61

Olgaç P. (1993), Türk İşleme Motiflerinden Örnekler 2, Türkiye Yaygın Eğitim ve Sanat Dergisi, 5, 38-39

Olgaç P. (1993), Türk İşleme Motiflerinden Örnekler1, Türkiye Yaygın Eğitim ve Sanat Dergisi , 2, 44-45

International Conference Proceedings

Ayanoglu, Sevgi Gaye (2017), Silhouette Size Changes: A Case Study of Stella McCartney for 16 Years, ZoneModa Conference, Rimini/İtalya

ÜNVER E. (2016), Geleneksel El Sanatlarının Evrensel Normlara Ulaşamama Sorunu Üzerine, Konya

Koca, E., Seçim, E., (2016), Reflection Of Socio- Cultural Experiences Of Fashion Design Students To Their Collections”, April 20th and 21st, Pamplona, Spain., X Internatıonal Fashion Conference , Universidad De Navarra

Erdem Ünver (2015), Bir Yetenek Sınavının Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu

Erdem Ünver (2015), El Sanatlarının Yaşatılmasında Tire Örneği

Erdem Ünver (2015), Kültürel Değişim Sürecinde Sanat Eğitimi, Bolu

Erdem Ünver (2015), Sanat Eğitiminde Nitelik Sorununun Çözümünde Sanat Eğitimcilerinin Rolü Üzerine

Erdem Ünver (2014), Aile Baskısı ve Sanat Eğitiminde Geç Kalmış Başarı Öyküleri, Eskişehir

Erdem Ünver (2014), Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine

Olgaç P. (2014), Information on Turkish Dressing History, Confirmation of Successful Completion, Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdıv, Bulgaria

Olgaç P. (2014), Ottoman Palace and Jewelry and Ornaments in Istanbul, Confirmation of Successful Completion, Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdıv, Bulgaria

Olgaç P. (2014), Traditional Turkish Dresses and Headwears, Confirmation of Successful Completion, Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdıv, Bulgaria

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2014), Kahramanmaraş Düğün Adetleri Ve Düğün Giysileri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 329-351

S. Kuru (2014), Traditional Turkish Women’s Costumes, Institute for Balkan Studies&Center of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences/Sofia

ÜNVER E. (2013), Kültür ve Kültürel Yozlaşma Üzerine, Ankara, Üsküp

Erdem Ünver (2013), El Sanatlarının Kültüre ve Turizme Katkısı Üzerine, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, 304-306

S. Kuru, C. Paksoy (2013), Türk Kültüründe Ve Kahramanmaraş Ayakkabılarında Kullanılan Süslemeler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 101-113

Olgaç P. (2012), Ankara ve Yöresi Kadın Giyimi, Ankara ve Kazan Çevresi Halk Kültürü 1. Sempozyum, Ankara/Kazan , 131-136

S. Kuru, N. Y. Çeğindir (2012), Moda Perspektifinde Bayburt Ehramının Yaşam Seyrinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 219-227

N.Y. Çeğindir, S. Kuru, E. Çoruh (2012), Örtünmeden Giyinmeye Ehram Dokuması İle Moda Tasarımı Alanına İnovatif Yolculuk “Ürün Geliştirme Örneği”, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 228-235

S. Kuru, A. C. Paksoy (2012), Anadolu Yazmalarının Ayakkabı ve Saraciye Yolculuğu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 89-96

S. Kuru, M. Yayla (2012), Moda Perspektifinde Tamzara Dokumasının Giysi Tasarımlarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 253-262

Erdem Ünver (2011), Ülkemizde Kültürel ve Sanatsal Dönüşüm, Jacksonville, 65-69

S. Kuru (2010), Kadın Giyimi Moda Bilim Ve Sanat, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi , İzmir, 505-511

S. Kuru, P. G. Özlü. (2009), Mathematics And Clothing Education, Near East University, Famagusta/Cyprus, 129-137

S. Kuru (2009), Gagauz Kadın Giysilerinin Ergonomik Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü, Kiev/Ukrayna, 131-142

S. Kuru, L. Solak (2009), Meslek Yüksekokulları Tekstil Programlarına Yeni Bir Yaklaşım, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, 1746-1753

S. Kuru, A. C. Paksoy (2008), Anadoluda Ayakkabı ve Cumhuriyet Dönemi Ayakkabı Kültürü, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 821-836

S. Kuru, L. Solak (2005), Textile, Large Size Woman Body Clothing Design, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 112

Olgaç P. (1995), Emirdağ Kilim Parçaları İle Özgün Yelek Tasarımları, Emirdağ/Afyon

National Conference Proceedings

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2015), BELEDİ DOKUMADA YENİLİKÇİLİK VE YAŞATILMASINA DAİR BİR İŞLEYİŞ, Ulusal Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir

Erdem Ünver (2015), Seha Gidel ve Sanatı Üzerine

S.E. Nadasbaş (2012), KAZDAĞLARI ETEKLERİNDE MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ; “ Tahtakuşlar Köyü Örneği ”, III. Ulusal Kazdağları Sempozyumu, Balıkesir

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2012), Chopine, Paduka ve Kabkab Ayakkabıların Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Gaziantep, 218-227

S. Kuru, S. Turgut (2012), Şanlıurfa Yöresi Geleneksel Kadın-Erkek Kıyafetlerinin Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği , Gaziantep, 489-497

S. Kuru (2011), Hazır Giyim Alanında Birleştirici İnavasyon Bağlamında Ürün Geliştirme Örneği, Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu-Friedrich Ebert Stiftung, Ankara

S. Kuru, G. B: Özdemir (2011), Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Pantolonda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir , 783-789

S. Kuru, M. Yayla (2011), Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi, Samsun Valiliği, Samsun, 115-126

S. Kuru, M. Kaynak (2011), Meslek Yüksekokullarının Tekstil Teknolojisi Programları Ve Derslerinin İncelenmesi, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 120-127

S. Kuru, M. Yayla (2011), Yüksekokullarda Fiziki Altyapısı Tamamlanmadan Açılan Moda Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Yaşadığı Problemler, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 128-136

S. Kuru, G. Mert (2008), Gerede Yöresi El Sanatlarından Kemik Tarakçılık, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 317-326

S. Kuru Ve Diğerleri (2008), Karaşar Yöresi Giyim Kuşamı, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi , Ankara, 179-184

S. Kuru ve Diğerleri (2008), Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımlarında Kullanılması, Kızılcabölük Belediyesi, Denizli, 139-144

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Pantolonda Yaşadıkları Ölçü Ve Kalıp Kaynaklı Sorunlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi , Trabzon, 517-523

Olgaç P. (2005), Sahne Kostümü ve Şerafettin Sabuncuoğlu Belgeseli, Amasya

Olgaç P. (2001), Geleneksel Türk Kadın Başlıklarına Bir Bakış ve Denizli Çivril Başı, Çivril/Denizli

Books

Olgaç P. (2014), 4-6 Yaş Arası Erkek Çocuklara Giysi Seçmek, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2014), Giyimde Çizgiler, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti., 19

Olgaç P. (2014), Moda Tasarımı-Stil ve İmaj, Sistem Ofset Yayıncılık,Ankara , 176

F. Akpınarlı, S. Kuru (2014), Yeşil Üzümlü Dokumaları Geleneksel Giysileri Ve Çağdaş Tasarımlar, Arya Reklam Ve Danışmanlık/Fethiye Muğla, 139 sayfa

S. Kuru, N. Çeğindir (2011), Çocuk Giysi Tasarımında Kalıp Çizimleri, Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti./ Ankara, 222 sayfa

Olgaç P. (2005), Moda Resmi, Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic.A.Ş. İstanbul, 244

Olgaç P. (2004), Sayalım Toplayalım Çıkaralım, Gerhun Basım Yayın Danışmanlık Tic Ltd. Şti .Erhun Yayıncılık,Ankara, 58

Olgaç P. (2004), Eğlenceli Sayılar ve Şekıller, Gerhun Basım Yayın Danışmanlık Tic.Ltd. Şti. Erhun Yayıncılık.Ankara., 48

Olgaç P. (2003), 7-10 Yaş Arası K ız Çocuklara Giysi Seçmek, Hikmet Neşriyat Ltd.şti.Baskı:Tavaslı Matbaası İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), 7-10 Yaş Arası Erkek Çocuklara Giysi Seçmek, Hikmet Neşriyat. Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), Çocuklara Giysi Seçmek, Faydalı Yayınlar.Hikmet Neşriyat. Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul., 19

Olgaç P. (2003), 4-6 Yaş Arası Kız Çocuklara Giysi Seçmek, Hikmet Neşriyat.Ltd Tavaslı Matbaası, İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), Vücut Kusurlarına Göre Giyinmek, Hikmet NeşriyatLtd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), Atletik Tipler, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul., 19

Olgaç P. (2003), Şapka Seçmek, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti.Tavaslı Matbaası,İstanbul., 19

Olgaç P. (2003), Ayakkabı Seçmek, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası, İstanbul., 19

Olgaç P. (2003), Vücuduna Göre Giyinmek, Hikmet Neşriyat Ltd. Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), Piknik Tipler, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti.Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), İç Giyim, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul, 19

Olgaç P. (2003), Moda Nedir, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası, İstanbul., 19

Olgaç P. (2003), Deniz Giysileri, Hikmet Neşriyat Ltd.Şti. Tavaslı Matbaası,İstanbul., 19

Olgaç P. (2002), Zıt Kavramlarla Eğlenelim, Gerhun Yayıncılık Yayın Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Erhun Yayıncılık,Ankara., 32

Articles

Erdem Ünver (2016), Sanat ve Toplum, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2014), Sanatın Dinsel İşlevi Üzerine, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim Teknoloji ve Sanat I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanat II, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanatın Uyumu BODY WORDS, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir II, Bilim - Teknoloji Dergisi