Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Pfeiffer-Taş, Ş. (2015), ‘Evliya Çelebi'de Osmanlı Şehiriçi Hanları ve Kervansarayları: Mimari ve İşlevsel Sınıflandırma’, Journal of Turkish Studies, Harvard University, 44, pp.335-348

B.Boğday Sayğılı, Ş.Çivitci (2015), Determination Of Body-Clothing Pattern Fit Problems In Men’s Jacket And Pattern Proposal, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Volume: 25 Issue: 3, 270-279

Kanz, F., Pfeiffer-Taş, Ş., Forstenpointner, G., Galik A., Weissgruber, G., Grossschmidt, K., Risser, D. (2014), 'Investigations on human and animal remains from a medieval shaft well in Ayasuluk/Ephesos (Turkey)’, Anthropologischer Anzeiger, 71/4, pp.429-445

Yaygıngöl, M., Özçatal, M., İssi, A., Kara, A., Turan, S., Okyar, F., Pfeiffer Taş, Ş., Nastova, I., Grupce, O., Minceva- Sukarova, B. (2014), ‘Characterization of Lead Glazed Potteries from Smyrna (İzmir/Turkey) Using Multiple Analytical Techniques; Part I: Glaze and Engobe’, Ceramics International, 40, pp.2143-2151

Yaygıngöl, M., Özçatal, M., İssi, A., Kara, A., Turan, S., Okyar, F., Pfeiffer Taş, Ş., Nastova, I., Grupce, O., Minceva- Sukarova, B., (2014), ‘Characterization of Lead Glazed Potteries from İzmir/Turkey Using Multiple Analytical Techniques; Part II: Body', Ceramics International, 40, pp.2153-2160

Ş. Pfeiffer-Taş-N.Schindel (2013), `The Beçin Coin Hoard and Ottoman Monetary History in the Late 16th/Early 17th Century’, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 56, 4-5 , pp. 653-671

Other Refereed Journals

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2017), INNOVATIVE APPROACHES ON MODULAR FASHION DESIGN, Global Journal Of Art Education, Vol 7 No 3, pp. 73-82

F.Koç, K.Saatçioğlu, R. Çelik, S.E.Nadasbaş (2016), MODA TÜKETİCİLERİNİN GİYSİ SEÇİMİNDE TRENDLERİ (EĞİLİM) KULLANMA DURUMLARI VE GİYSİ STİLLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DAVRANIŞ ANALİZİ, The Journal of International Social Research, 43, pp.2588-2600

M.S. Süveydan, Erdem Ünver (2016), Dünyada ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 14, 238-272

Gürcüm, B. H., Seçim, E., Arslan, P., (2016), Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi, İdil Dergisi , s.1713-1742

Erdem Ünver (2015), İhtiyaçlar, Sorunlar ve Sanat, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 13, 188-196

Erdem Ünver (2015), Sanatın ve Sanat Eğitiminin Değer Oluşturmada Yeri ve Önemi, TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 4

P.Göklüberk, S.E.Nadasbaş (2014), ÖLÜMÜN RESMİNİ ANLAMAK: "DURAĞAN MODA REKLAMLARINDA ÖLÜM TEMASI", TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 14, pp. 379-395

S. Kuru, N. Soyal (2014), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi ile Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması II, Konfeksiyon Teknoloji, 32, 100-110

B. Boğday Sayğılı, B. Yıldırım Artaç, (2014), Traditional Women’s Apparels Of Bulgarian Immigrants Living In Eskişehir, International Journal of Science Culture and Sport, 2(2), 128-136

S. Kuru, H. Y. Arslan (2013), Diyarbakır Geleneksel Giysilerinde Kullanılan Puşinin Giysi Tasarımlarında Kullanılmas, T.C. Diyarbakır Valiliği/ Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 5, 292-302

Kuru S. Özdemir G (2010), Genç Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Gömlek-Bluzda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 167-176

S. Kuru, İ. Duyar, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konstrüksiyonunda Kullanılan Ölçülerin Antropometrik Açıdan İncelenmesi, e- Journal of New World Sciences Academy, 3, 118-129

S. Kuru, L. Solak, N. Soyal (2009), Giysi Konforu ve İşgücü Etkileşimi Ve İş Giysileri, Konfeksiyon Teknoloji, 88, 64-68

S. Kuru, Ergül İ. A. (2009), Giyim İşletmelerinde Markalaşma Süreci Sayı: 85, 54-60, Konfeksiyon Teknoloji, 85, 54-60

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Cekette Yaşadıkları Ölçü Kaynaklı Sorunlar, Konfeksiyon Teknoloji, 78, 78-84

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajlarındaki Yeterliliğinin Akademik Personel Açısından Değerlendirilmesi, Konfeksiyon Teknoloji, 45, 68-78

S. Kuru, M. Korkmaz (2006), Meslek Yüksekokulu Hazır Giyim Programı Öğrencilerinin Meslek Stajındaki Yeterliliğinin Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 16, 138-148

S. Kuru, N. Soyal (2004), Leenas Giysi Konstrüksiyon Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması I, Konfeksiyon Teknoloji, 31, 115-118

S. Kuru, N. Soyal (2003), Optimass Version 1 Bayan Giysi Kalıbı Hazırlama Sistemi İle Temel Beden ve Kol Kalıplarının Hazırlanması, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 10, 167-184

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinde Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Örgün Ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştiren Fakültelerin Eğitim Uygulamalarında Kalitenin Önemi, Gazi Mesleki Eğitim Dergisi, 6, 15-22

S. Kuru, N. Y. Çeğindir, (2001), Giyimde Moda Tasarımı ve Sanat Dalları ile Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 2, 26-28

S. Kuru (2001), Giyim Sanatının Bilim Dalları İle Olan İlişkisi, Konfeksiyon Teknik, 79, 48-52

International Conference Proceedings

S. Kuru, P. Olgaç, (2017), Dans Ve Kostüm Tasarımı, Asoscongress, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitabı, Alanya, 482

S. Kuru, P. Olgaç, (2017), Giysilerde Yaşayan Doğa Temalı Posta Pulları, Asoscongress, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özet Kitabı, Alanya, 1152

S. Kuru, P. Olgaç, (2017), Utilisation Of Turkish Carpet Motifs Into Garment Design Forms", "Türk Halı Motiflerinin Giysi Tasarım Formlarında Kullanılması", 2. Uluslararası Türk Dünyasının Ortak Dili – Nakışlar” Sempozyumu, Bakü/Azerbeycan

Akpıanarlı,H., Seçim, E. (2017), Geleneksel Dantel Motiflerinin Lazer Kesim Yöntemi İle Tekstil Yüzeyine Aktarılması, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Seçim, E. (2017), Textile Creative Approches, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), Prague, Czechia

B. BOĞDAY SAYĞILI (2017), The Physical And Psychological Effects Of The Corset,, Zonemoda Conference- S, M, L, XL – SIZING , Bologna, Italy

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2016), The use of 3D printers in fashion design for different models and sizes, STOCKHOLM

ÜNVER E. (2016), Geleneksel El Sanatlarının Evrensel Normlara Ulaşamama Sorunu Üzerine, Konya

Kuru, S. Gür, E. (2016), Elazığ Yöresi Geleneksel Kadın Erkek Kıyafetleri Ve Giyinme Kültürü, II Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Ağrı, 883-893

Pfeiffer-Taş, Ş. (2016), ‘Italians at Aydınid Port of Ayasuluk /Aydınoğullarının Liman Kenti Ayasuluk’ta İtalyanlar', / The Italians in Anatolia During 12th - 15th centuries/12 - 15. Yüzyıllarda Anadolu’da İtalyanlar, International Symposium/Uluslararası Sempozyum 13.05.2016, Koç Üniversitesi VEKAM Ankara.

Koca, E., Seçim, E., (2016), Reflection Of Socio- Cultural Experiences Of Fashion Design Students To Their Collections”, April 20th and 21st, Pamplona, Spain., X Internatıonal Fashion Conference , Universidad De Navarra

Erdem Ünver (2015), Bir Yetenek Sınavının Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu

Erdem Ünver (2015), El Sanatlarının Yaşatılmasında Tire Örneği

Erdem Ünver (2015), Kültürel Değişim Sürecinde Sanat Eğitimi, Bolu

Erdem Ünver (2015), Sanat Eğitiminde Nitelik Sorununun Çözümünde Sanat Eğitimcilerinin Rolü Üzerine

KURU S. (2015), Pullarla Yaşayan Giysiler, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Urfa

B.Boğday Sayğılı, B.Yıldırım Artaç, (2015), Women’s Choices of Color in Clothing and Their Suitability to Wearers’ Physical Attributes,, 2. International Art Symposium,, Ankara, Türkiye.

Erdem Ünver (2014), Aile Baskısı ve Sanat Eğitiminde Geç Kalmış Başarı Öyküleri, Eskişehir

Erdem Ünver (2014), Festivaller ve Kültür Korumacılığı Üzerine

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2014), Kahramanmaraş Düğün Adetleri Ve Düğün Giysileri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 329-351

S. Kuru (2014), Traditional Turkish Women’s Costumes, Institute for Balkan Studies&Center of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences/Sofia

Pfeiffer-Taş, Ş. (2014), ‘Zwei zeitgenössische Meister: Der Architekt Davut Ağa und die Wahrnehmung seiner Kunst in der Chronik von Mustafa Selânikî‘,, Symposium in Commemoration of Andreas Tietze’s 100th Birthday, 14-17 July, 2014, Vienna

M.Güngör, B. Boğday Sayğılı, N.Gürşahbaz, B.Yıldırım Artaç, (2014), I. Dünya Savaşı Kadın Hareketleri ve Modaya Etkisi, ,, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Snpetersburg, Rusya.

N.Gürşahbaz, B. Boğday Sayğılı, M.Güngör, B.Yıldırım Artaç, (2014), 1917 Rus İhtilali ve Türkiye Modasına Etkisi,, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences,, Snpetersburg, Rusya.

ÜNVER E. (2013), Kültür ve Kültürel Yozlaşma Üzerine, Ankara, Üsküp

Erdem Ünver (2013), El Sanatlarının Kültüre ve Turizme Katkısı Üzerine, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, 304-306

S. Kuru, C. Paksoy (2013), Türk Kültüründe Ve Kahramanmaraş Ayakkabılarında Kullanılan Süslemeler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, 101-113

Pfeiffer-Taş, Ş. (2013), ’ The Numismatic, Metrological and Fiscal Assessment of Şahi, an Important Coin of the Reign of Murad III ", "13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (ICOSEH) 1-5 October 2013 Universidad de Alcalá ", Spain, , Abs.89-90

B.Boğday Sayğılı, S.Dengin, A.Nasiriaghdam, (2013), Kahramanmaraş Geleneksel Kadın Giysileri Ve Örnek Bir Çalışma,, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu,, Kahramanmaraş.

B.Boğday Sayğılı, (2013), Tarsus Traditional Women’s Wear, ,, Uluslararası Türk – Macar İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, Budapeşte, Macaristan.

S. Kuru, N. Y. Çeğindir (2012), Moda Perspektifinde Bayburt Ehramının Yaşam Seyrinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 219-227

N.Y. Çeğindir, S. Kuru, E. Çoruh (2012), Örtünmeden Giyinmeye Ehram Dokuması İle Moda Tasarımı Alanına İnovatif Yolculuk “Ürün Geliştirme Örneği”, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 228-235

S. Kuru, A. C. Paksoy (2012), Anadolu Yazmalarının Ayakkabı ve Saraciye Yolculuğu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 89-96

S. Kuru, M. Yayla (2012), Moda Perspektifinde Tamzara Dokumasının Giysi Tasarımlarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 253-262

Erdem Ünver (2011), Ülkemizde Kültürel ve Sanatsal Dönüşüm, Jacksonville, 65-69

S. Kuru (2010), Kadın Giyimi Moda Bilim Ve Sanat, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi , İzmir, 505-511

S. Kuru, P. G. Özlü. (2009), Mathematics And Clothing Education, Near East University, Famagusta/Cyprus, 129-137

S. Kuru (2009), Gagauz Kadın Giysilerinin Ergonomik Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Filoloji Enstitüsü, Kiev/Ukrayna, 131-142

S. Kuru, L. Solak (2009), Meslek Yüksekokulları Tekstil Programlarına Yeni Bir Yaklaşım, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, 1746-1753

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2009), Advertisements Used in Fashion Products and Customer Perceptions Concerning Advertisements,, Business Practices in Historical Perspective, Milano / Italy

S. Kuru, A. C. Paksoy (2008), Anadoluda Ayakkabı ve Cumhuriyet Dönemi Ayakkabı Kültürü, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 821-836

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, E.Varol, (2007), Adolescent Girls’ Underwear Purchase Behaviors, ,, 1.International Conference Intelligent Textiles and Mass Customisation, Casablanca, Morocco.

Ş.Çivitci, S.Ağaç, B.Boğday Sayğılı, (2007), Cumhuriyetten Günümüze Kadın Giyim Kültüründeki Değişimler Üzerine Bir Araştırma,, International Congress Of Asian And North African Studies Icanas 38, Ankara-Türkiye

S. Kuru, L. Solak (2005), Textile, Large Size Woman Body Clothing Design, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 112

National Conference Proceedings

Kuru, S. Gür, E. (2016), Elazığ Yöresi Geleneksel Erkek Ayakkabıları, 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri Bildiri Kitabı, Antalya, 395-400

B. Çileroğlu, S.E.Nadasbaş (2015), BELEDİ DOKUMADA YENİLİKÇİLİK VE YAŞATILMASINA DAİR BİR İŞLEYİŞ, Ulusal Tire Araştırmaları Sempozyumu, İzmir

Erdem Ünver (2015), Seha Gidel ve Sanatı Üzerine

B.Boğday Sayğılı, B.Yıldırım, (2013), Shopping Fest” lerin Hazır Giyim Sektörüne Etkileri,, I.Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu,, Konya

S.E. Nadasbaş (2012), KAZDAĞLARI ETEKLERİNDE MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ; “ Tahtakuşlar Köyü Örneği ”, III. Ulusal Kazdağları Sempozyumu, Balıkesir

S. Kuru, Z. Kırkıncıoğlu (2012), Chopine, Paduka ve Kabkab Ayakkabıların Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Gaziantep, 218-227

S. Kuru, S. Turgut (2012), Şanlıurfa Yöresi Geleneksel Kadın-Erkek Kıyafetlerinin Kullanım Konforu Açısından İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği , Gaziantep, 489-497

S. Kuru (2011), Hazır Giyim Alanında Birleştirici İnavasyon Bağlamında Ürün Geliştirme Örneği, Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu-Friedrich Ebert Stiftung, Ankara

S. Kuru, G. B: Özdemir (2011), Büyük Beden Tüketicisi Bayanların Pantolonda Karşılaştıkları Model Kaynaklı Sorunların İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir , 783-789

S. Kuru, M. Yayla (2011), Samsun İli Vezirköprü İlçesi Geleneksel Gelin Giysilerinin Giyinme Kültürü Açısından İncelenmesi, Samsun Valiliği, Samsun, 115-126

S. Kuru, M. Kaynak (2011), Meslek Yüksekokullarının Tekstil Teknolojisi Programları Ve Derslerinin İncelenmesi, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 120-127

S. Kuru, M. Yayla (2011), Yüksekokullarda Fiziki Altyapısı Tamamlanmadan Açılan Moda Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Yaşadığı Problemler, Olgunlaşma Enstitüsü/Ankara, Amasya, 128-136

Ş.Çivitci, F.Özeren, B.Boğday Sayğılı, (2009), Hazır Giyim İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma,, Hazır Giyim Sektöründe Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu,, Ankara

Ş.Çivitci, B.Çileroğlu, F.Özeren, B.Boğday Sayğılı, (2009), Algılan Giysi Rahatlığının Sınav Performansına Etkisi,, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, , Konya

S. Kuru, G. Mert (2008), Gerede Yöresi El Sanatlarından Kemik Tarakçılık, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 317-326

S. Kuru Ve Diğerleri (2008), Karaşar Yöresi Giyim Kuşamı, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi , Ankara, 179-184

S. Kuru ve Diğerleri (2008), Kızılcabölük Dokumalarının Giysi Tasarımlarında Kullanılması, Kızılcabölük Belediyesi, Denizli, 139-144

S. Kuru, M. Kaynak (2008), Büyük Beden Tüketicilerin Pantolonda Yaşadıkları Ölçü Ve Kalıp Kaynaklı Sorunlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi , Trabzon, 517-523

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2008), Hazır Giyim Tüketicilerinin Ürünlerle İlgili Satış Sonrası Yaşadıkları Sorunlar,, Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde.

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2008), Çöp Toplama İşinde Çalışanların Giysilerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Örnek Bir Tasarım,, 14.Ergonomi Kongresi, , Trabzon.

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, Ö. Eröz, (2007), Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan Ütücülerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi,, 13.Ergonomi Kongresi,, Kayseri

Ş.Çivitci, S.Ağaç, B. Boğday Sayğılı, (2007), Yaşlı Erkek Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sırasında Karşılaştıkları Problemler,, IV.Yaşlılık Kongresi , , Ankara.

Ş.Çivitci, İ.Oktar, B.Boğday Sayğılı, (2007), Yaşlı Erkek Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sırasında Karşılaştıkları Problemler,, II. Tekstil Teknolojileri Ve Tekstil Makinaları Kongresi, Gaziantep.

S.Kişoğlu, B.Boğday Sayğılı, (2007), Hazır Giyim İşletmelerine Yönelik Yeni Yönetim Alt Bilgi Sistemi ve Eğitim Program Modeli, ,, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir.

Book Chapters

Pfeiffer-Taş, Ş. (2015), I.Selim'den I.Ahmed'e Kadar Osmanlı Para Tarihi, Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (yayına hazırlayanlar) Beçin Definesi, Cilt I, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 65-108

N.Schindel, Ş. Pfeiffer-Taş, G. Teoman, L. Reis (2015), İslami Sikkeler, Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (yayına hazırlayanlar) Beçin Definesi, Cilt II, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara

Pfeiffer-Taş, Ş. (2012), The Marketplaces of Bursa, Kayseri and Urfa., in: N.Tezcan-S. Tezcan -R. Dankoff (eds.) Evliya Çelebi, Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism Publications,, 195-207

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), Seyâhatnâme’de Bursa, Kayseri ve Urfa Çarşıları, Nuran Tezcan-Semih Tezcan (ed.), Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 192-205.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), Seyâhatnâme’de Bursa, Kayseri ve Urfa Çarşıları,, Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi, Nuran-Tezcan-Semih Tezcan (ed.), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 283-303

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Zur Geldgeschichte im Osmanischen Reich in der Zeit von Selim I. bis Ahmed I. in: in: Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (Hrsg.), Der Münzschatz von Beçin, Band I,, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 70-116.

Schindel, N. - Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Murad III bis Ahmed I in: Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş, Ş (Hrsg.), Der Münzschatz von Beçin, Band I, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 134-389

N.Schindel, Ş. Pfeiffer-Taş, G. Teoman, L. Reis (2010), Islamische Münzen in: Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (Hrsg.), Band II, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 3- 192

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Archäologische und bauhistorische Untersuchungen im Hamam III., in: Pfeiffer-Taş, Ş., Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert ", Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien , 17-28

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Keramik aus dem 14. und 15. Jahrhundert aus dem Schachtbrunnen und aus der Sondage vor dem Präfurnium, , in: Pfeiffer-Taş, Ş., Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert ", Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 35-66

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Überlegungen zur Identifizierung des Hamam III als Burak Beğ Hamamı anhand des Befundes und historischer Quellen, in: Pfeiffer-Taş, Ş., Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 113-120

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Historischer Abriss zur Stadt Ayasuluk im 14. und 15. Jahrhundert,, in: Pfeiffer-Taş, Ş., Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien , 13-16

Pfeiffer-Taş, Ş. (2010), Münzfunde, in: Pfeiffer-Taş, Ş., Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert ", Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien , 29-34

Pfeiffer-Taş, Ş., (2005), Osmanische Belege zur Erwerbungsgeschichte der Bauskulpturen des Heroons von Trysa, in: H.D. Szemethy, mit einem Beitrag von Ş. Pfeiffer-Taş, Die Erwerbungsgeschichte des Heroons von Trysa. Ein Kapitel Österreichisch-Türkischer Kulturpolitik, Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien, Wiener Forschungen zur Archäologie Bd.9, Wien , 275-319.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2005), Adlerdarstellungen als Machtsymbol gegen die Osmanen in Ayasuluk und Tire, in: B. Brandt – V. Gassner – S. Ladstätter (Hrsg.), Synergia.Band I, Festschrift für F. Krinzinger, Wien , 227-234.

Books

S. Tezcan (ed.) H. Anetshofer, N. Demir, S. Doğan, M. Kurtuluş,R. Taghizadezonuz, Ş. Pfeiffer-Taş, N. Tezcan, E. Yılmaz, S. Yılmaz–Önder (ed.yrd) (2016), Andreas Tietze - Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı 1.cilt (A-B), Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara

S. Tezcan (ed.) H. Anetshofer, N. Demir, S. Doğan, M. Kurtuluş,R. Taghizadezonuz, Ş. Pfeiffer-Taş, N. Tezcan, E. Yılmaz, S. Yılmaz–Önder (ed.yrd) (2016), Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı 2. Cilt (C-E),, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara

S. Tezcan (ed.) H. Anetshofer, N. Demir, S. Doğan, M. Kurtuluş,R. Taghizadezonuz, Ş. Pfeiffer-Taş, N. Tezcan, E. Yılmaz, S. Yılmaz–Önder (ed.yrd) (2016), Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı 3. Cilt (F-J),, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara

S. Tezcan (ed.) H. Anetshofer, N. Demir, S. Doğan, M. Kurtuluş,R. Taghizadezonuz, Ş. Pfeiffer-Taş, N. Tezcan, E. Yılmaz, S. Yılmaz–Önder (ed.yrd) (2016), Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı 4. Cilt (K-L), Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara

Erdoğru, M.A.- Pfeiffer Taş, Ş. (ed.) (2016), Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler C.I, - Research Symposium Proceedings Vol. I, 12-13 Mart/March 2015, İstanbul

Erdoğru, M.A.- Pfeiffer Taş, Ş. (ed.) (2016), Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler C.II, - Research Symposium Proceedings Vol. II, 12-13 Mart/March 2015, İstanbul

Pfeiffer-Taş, Ş. (Türkçe ed.) Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (yayına hazırlayanlar) (2015), Beçin Definesi, Cilt I,, Türkiye Bilimler Akademisi- Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften- Ankara

Pfeiffer-Taş, Ş. (Türkçe ed.) Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (yayına hazırlayanlar) (2015), Beçin Definesi, Cilt II,, Türkiye Bilimler Akademisi- Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften- Ankara

Schindel ,N., Pfeiffer Taş, Ş. (2015), III.Murad- I.Ahmed,- Ünal/Krinzinger/Alram/Pfeiffer-Taş (yayına hazırlayanlar) Beçin Definesi, Cilt I,, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 125-378.

F. Akpınarlı, S. Kuru (2014), Yeşil Üzümlü Dokumaları Geleneksel Giysileri Ve Çağdaş Tasarımlar, Arya Reklam Ve Danışmanlık/Fethiye Muğla, 139 sayfa

Pfeiffer-Taş, Ş. (2014), 'Suggestions as to the Localization of the Harbour of Ayasuluk and the Italian Settlement during the Aydınoğulları Dynasty under New Perspectives', in: New Trends in Ottoman Studies (ed. Marinos Sariyannis et al.), Papers Presented at the 20th CIEPO Symposium, Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, University of Crete, 27 June-1 July 2012, Rethymno, Rethymno, 1087-1107

S. Kuru, N. Çeğindir (2011), Çocuk Giysi Tasarımında Kalıp Çizimleri, Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti./ Ankara, 222 sayfa

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), "16. Yüzyılda Bir Osmanlı Para Birimi: Kara(ca) Akçe/ A Ottoman Currency in 16th Century: Kara(ca) Akçe ",, 12th International Congress of Ottoman Economic and Social History (ICOSEH) 11-15 July 2011, , Abstracts, s. 66-67

Pfeiffer-Taş, Ş., (2010), Funde und Befunde aus dem Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk/Ephesos, Eine schamanistische Bestattung aus dem 15. Jahrhundert, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien

Ünal, R. H, Krinzinger F., Alram M., Pfeiffer-Taş, Ş. (Hrsg.) (2010), Der Münzschatz von Beçin, Band I,, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Ünal, R. H, Krinzinger F., Alram M., Pfeiffer-Taş, Ş. (Hrsg.) (2010), Der Münzschatz von Beçin, Band II,, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Articles

S. Kuru, P. Olgaç, (2017), Bölgesel Giyim Tarzlarının Tasarım Temalarında Uygulanması, Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 43, 177-186

S. Kuru, P. Olgaç, (2017), Giysilerde Yaşayan Pullar, Kesit Akademi Dergisi, The Journal of Kesit Academy, 9, 144-152

S. Kuru, P. Olgaç (2017), Dans Ve Kostüm Tasarımı, Route Educational and Social Science Journal, 4(6), 271-281

Erdem Ünver (2016), Sanat ve Toplum, Bilim - Teknoloji Dergisi

Pfeiffer-Taş, Ş. (2016), 'Şeyh Bedrettin, Aydınoğulları ve Tire Kartalı', Erdoğru, M.A.- Pfeiffer Taş, Ş. (ed.) Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler- Research Symposium Proceedings 12-13 Mart/March 2015,C.II, İstanbul, 193-206

Kuru, S. Kırkıncıoğlu, Z. (2015), Kahramanmaraş Çocuk Abalarında Nazarlık, Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 126-136

Bulduk, E. Ö. Süren, T. Kuru, S. (2015), Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Atölye Çalışmalarının Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HDM) Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Verimlilik Dergisi, 2, 59-66

Erdem Ünver (2014), Sanatın Dinsel İşlevi Üzerine, Bilim - Teknoloji Dergisi

Pfeiffer-Taş, Ş. (2014), 'New Remarks Regarding Ottoman Monetary History in Light of the Akçe-Coins of Murad III.', in: K. Dörtlük-O. Tekin-R. Boyraz Seyhan (ed.), Bildiriler-Proceedings /Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi 25-28 Şubat 2013-First International Congress of the Anatolien Monetary History and Numismatics 25-28 February 2013, Antalya , 489-507

Erdem Ünver (2013), Bilim Teknoloji ve Sanat I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanat II, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim, Teknoloji ve Sanatın Uyumu BODY WORDS, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir I, Bilim - Teknoloji Dergisi

Erdem Ünver (2013), Bilim ve Teknoloji Gelişir Sanat Değişir II, Bilim - Teknoloji Dergisi

Pfeiffer-Taş, Ş. (2013), ‘The coin hoard of Ottoman Emir Süleyman in Tire Museum’, The 14th International Congress of Turkish Art, Collège de France, Paris, 19- 21 September 2011, Paris, Paris, 627-641

B.Boğday Sayğılı (2013), Examination of Dresing Behaviors of Preschool Period Children and Apparel Design Aimed At Developing These Behaviors, 9(3), ISSN 1308-7223,, E-Journal Of New World Sciences Academy, Vocational Education , 9(3), 50-59

Pfeiffer-Taş, Ş. (2012), ‚Protection of Cultural Heritage in Turkey’, Compte rendu (CR), 11-17

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), 'Reste einer Keramikwerkstatt aus dem 14. Jh. in Ayasuluk/Ephesos`,, Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 146/1, 91-154

Okyar, F., A. Kara, S. Turan, A. İssi, M. Yaygingöl, D.Ünal, M. Doğan, Ş. Pfeiffer-Taş (2011), 'A study on medieval pottery from a ceramic kiln remains in Ayasuluk/Ephesus : Compositional and Microstructural Data', Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 146. 1. Halbband,, 155-178.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2011), ‘Archaeological Researches in Ayasuluk-Ephesus', Proceedings of the First International Congress on Islamic Archaeology Istanbul 8-10 April 2005, Istanbul , 75-105

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2010), •Cutting Worker’s Ergonomic Problems In Working Process ,, E-Journal Of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, 5/2, 435-447

Pfeiffer-Taş, Ş.-Schindel,N. (2009), “Ein Münzkonvolut aus der Regierung des osmanischen Sultans Ahmed I. (1603-1617) im Museum von Tire“, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (WZKM), Universitaet Wien, 99, 249-280

Pfeiffer-Taş, Ş. (2008), “II. Murad’a Ait Yayınlanmamış Üç Yeni Tip Mangır”, II. Uluslararası Numizmatik Sempozyumu, The Notes of IInd. International Numismatic Symposium, İstanbul , 66-67.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2007), “Süvari, Seyis, At ve Köpek- Ayasuluk’ta Kuyu Kurbanları”, The First International Conference of Turkish Art und Archaeology 25-27 April 2007 Konya, Konya Kitabı X, Özel sayı, Prof. Dr. Rüçhan Arık, Prof. Dr. Oluş Arık’a Armağan,, 629-638.

Ünal R.H, Ş. Çakmak, A. Demir, R. Denk, R. Linke, F. Okyar, Ş. Pfeiffer-Taş, B. Prokisch, L. Reis, N. Schindel, M. Schreiner, G. Teoman (2004), „Arbeitsbericht zum Münzschatz von Beçin“, in: Anzeiger der phil.- hist. Klasse-Österreichische Akademie der Wissenschaften, , 139, 195-222

Alram, M., - Pfeiffer-Taş, Ş., (2004), “Beçin Definesi”,, FabriKarsu, 3, 12-14.

Krickl, A.- Pfeiffer-Taş, Ş. (2002), “Zur Nutzungs- und Zerstörungsgeschichte des sog. Isa Bey Hamamı”, ÖJh-Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, 71, 221-236

Pfeiffer-Taş, Ş. (2001), “Der historisch-archäologische Hintergrund zum Münzschatz des Aydınoğlu Isa Bey”,, ÖJh-Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, 70, 117-134

Pfeiffer-Taş, Ş. (2001), “Neue Forschungen in Ayasuluk – Der Münzschatz des Aydınoğlu Isa Bey”, in: Geldgeschichtliche Nachrichten, 205, 206 f.

Pfeiffer-Taş, Ş. (2001), “New research in Ayasuluk- The coin hoard of Aydınoğlu Isa Bey”,, Oriental Numismatic Society, Newsletter , 169

Pfeiffer-Taş, Ş. (1999), “İsa Bey Hamamı”,, Jahresbericht 1998, ÖJh (Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien) , 68, 29-31

Pfeiffer-Taş, Ş. (1994), REZENSION zu Gary Leiser, (trans. and ed.): The Seljuks of Anatolia. Their History and Culture According to Local Muslim Sources, by Mehmet Fuat Köprülü, Salt Lake City 1992, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 84, 328