Başak BOĞDAY SAYĞILI, Dr. Öğretim Üyesi

Başak BOĞDAY SAYĞILI

İletişim Bilgileri

Telefon:8913
Bağlı Olduğu Bölüm:Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent ATILIM ÜNİVERSİTESİ Aralık 2017


Araştırma Konuları

Moda Tasarımı, Giysi Ergonomisi, Kalıp, Moda Tasarımı Eğitimi, Moda Tarihi, Moda ve İnovasyon


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

B.Boğday Sayğılı, Ş.Çivitci (2015), Determination Of Body-Clothing Pattern Fit Problems In Men’s Jacket And Pattern Proposal, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Volume: 25 Issue: 3, 270-279

Diğer Hakemli Dergiler

B. Boğday Sayğılı, B. Yıldırım Artaç, (2014), Traditional Women’s Apparels Of Bulgarian Immigrants Living In Eskişehir, International Journal of Science Culture and Sport, 2(2), 128-136

Uluslararası Konferans Bildirileri

B. BOĞDAY SAYĞILI (2017), The Physical And Psychological Effects Of The Corset,, Zonemoda Conference- S, M, L, XL – SIZING , Bologna, Italy

B.Boğday Sayğılı, B.Yıldırım Artaç, (2015), Women’s Choices of Color in Clothing and Their Suitability to Wearers’ Physical Attributes,, 2. International Art Symposium,, Ankara, Türkiye.

M.Güngör, B. Boğday Sayğılı, N.Gürşahbaz, B.Yıldırım Artaç, (2014), I. Dünya Savaşı Kadın Hareketleri ve Modaya Etkisi, ,, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Snpetersburg, Rusya.

N.Gürşahbaz, B. Boğday Sayğılı, M.Güngör, B.Yıldırım Artaç, (2014), 1917 Rus İhtilali ve Türkiye Modasına Etkisi,, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences,, Snpetersburg, Rusya.

B.Boğday Sayğılı, S.Dengin, A.Nasiriaghdam, (2013), Kahramanmaraş Geleneksel Kadın Giysileri Ve Örnek Bir Çalışma,, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu,, Kahramanmaraş.

B.Boğday Sayğılı, (2013), Tarsus Traditional Women’s Wear, ,, Uluslararası Türk – Macar İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, Budapeşte, Macaristan.

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2009), Advertisements Used in Fashion Products and Customer Perceptions Concerning Advertisements,, Business Practices in Historical Perspective, Milano / Italy

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, E.Varol, (2007), Adolescent Girls’ Underwear Purchase Behaviors, ,, 1.International Conference Intelligent Textiles and Mass Customisation, Casablanca, Morocco.

Ş.Çivitci, S.Ağaç, B.Boğday Sayğılı, (2007), Cumhuriyetten Günümüze Kadın Giyim Kültüründeki Değişimler Üzerine Bir Araştırma,, International Congress Of Asian And North African Studies Icanas 38, Ankara-Türkiye

Ulusal Konferans Bildirileri

B.Boğday Sayğılı, B.Yıldırım, (2013), Shopping Fest” lerin Hazır Giyim Sektörüne Etkileri,, I.Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu,, Konya

Ş.Çivitci, F.Özeren, B.Boğday Sayğılı, (2009), Hazır Giyim İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma,, Hazır Giyim Sektöründe Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu,, Ankara

Ş.Çivitci, B.Çileroğlu, F.Özeren, B.Boğday Sayğılı, (2009), Algılan Giysi Rahatlığının Sınav Performansına Etkisi,, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, , Konya

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2008), Hazır Giyim Tüketicilerinin Ürünlerle İlgili Satış Sonrası Yaşadıkları Sorunlar,, Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde.

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2008), Çöp Toplama İşinde Çalışanların Giysilerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Örnek Bir Tasarım,, 14.Ergonomi Kongresi, , Trabzon.

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, Ö. Eröz, (2007), Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan Ütücülerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi,, 13.Ergonomi Kongresi,, Kayseri

Ş.Çivitci, S.Ağaç, B. Boğday Sayğılı, (2007), Yaşlı Erkek Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sırasında Karşılaştıkları Problemler,, IV.Yaşlılık Kongresi , , Ankara.

Ş.Çivitci, İ.Oktar, B.Boğday Sayğılı, (2007), Yaşlı Erkek Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sırasında Karşılaştıkları Problemler,, II. Tekstil Teknolojileri Ve Tekstil Makinaları Kongresi, Gaziantep.

S.Kişoğlu, B.Boğday Sayğılı, (2007), Hazır Giyim İşletmelerine Yönelik Yeni Yönetim Alt Bilgi Sistemi ve Eğitim Program Modeli, ,, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir.

Makaleler

B.Boğday Sayğılı (2013), Examination of Dresing Behaviors of Preschool Period Children and Apparel Design Aimed At Developing These Behaviors, 9(3), ISSN 1308-7223,, E-Journal Of New World Sciences Academy, Vocational Education , 9(3), 50-59

Ş.Çivitci, B.Boğday Sayğılı, (2010), •Cutting Worker’s Ergonomic Problems In Working Process ,, E-Journal Of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, 5/2, 435-447

Sanat Faaliyetleri

 • “Geleneksel Formlarda Modern Dokunuşlar”, , İpek Üniversitesi Sergi Salonu, Çankaya/Ankara/Türkiye. , Şubat 2016
 • Gömlek ve pantolonda zincir ile yeniden tasarlama; , Yine Yeni Yenidedim Karma Sergisi, İpek Üniversitesi Preparatory School Exhibition Hall, Ankara., 30 Aralık- 06 Ocak 2014,
 • Zincirli Yelek Eseri, , Zamansız Giysiler Karma Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Sergi Salonu, Ankara. , 22-29 Ekim 2013,
 • Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Uluslararası Karma Sergi, , Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Uluslararası Karma Sergi, , 2011.
 • Savaş , Karma Tasarım Sergisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Muzaffer Turla Sergi Salonu / Ankara., 2009
 • Çocuk Giyimi Sergisi , Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Muzaffer Turla Sergi Salonu / Ankara., 2008
 • Pazen kumaş kullanılarak tasarlanmış bir elbise, , Uluslararası Türkiye-Macaristan İlişkileri Sempozyumu ve güzel Sanatlar Sergisi, Budapeşte/Macaristan., 20-24 Haziran 2013
 • “Satürn: Karmaşık Duygular”, , Gallery Foyart, Çankaya/Ankara/Türkiye. , 19-25 Haziran 2015
 • Yüzüncü Yılında Çanakkale Ruhu, 253 sanatçı 253 Eser; Jürili Karma Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesi, , Antalya. , 18-27 Mart 2015
 • Kahramanmaraş bindallılarından esinlenilerek tasarlanmış nakışlı kapşonlu ceket, , Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş. , 18-20 Nisan 2013
 • Kelebek(Büstiyer ve Şalvar Tasarımı), 1.Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Konya. , 09-11 Ekim 2013,
 • Kadın Gözüyle Erkeklerin teknoloji ve bilgisayar tutkusu ceket, Kadın Gözüyle Erkek- Erkek Gözüyle Kadın Karma Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesi ve Kepez Belediyesi , Antalya., 07-23 Mart 2014,
 • İplikten kumaşa Eseri, , İplikten Yansılar Karma Sergisi,Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Sergi Salonu, Ankara. , 05-08 Mayıs 2015,