Moda Tasarım Bölümünün Amacı

Küreselleşen dünyada, pazarlarda rekabetin artmasıyla ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazandı. Moda Tasarımı olgusu da üretimde önemli bir yere sahip oldu. Moda Sektörü,  hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisini kazandı. Bu ortamda tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır.

Gelinen noktada, Moda Tasarımı Programının amacı; estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda ve marka yaratma bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında belirlenen projelerle, öğrencinin mezun oluncaya kadar üretime yönelik çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Böylece moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesi mümkün olacaktır.