MTT431 Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar Dersi Kapsamında Öğrenci İşleri Sergisi

Öğr. Gör. Esra Seçim'in yürüttüğü MTT431 Tekstilde Yaratıcı Yaklaşımlar dersi kapsamında öğrenci işleri sergisi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi küçük sergi alanında açılmıştır.