Adequacy of Program

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

PROGRAM ÖĞRENME YETERLİKLERİ

 

 

 

YETERLİKLER

ÖZET

BİLGİ

 1.  

Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

Kurumsal- Olgusal

BECERİLER

 1.  

Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler,  çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.

Bilişsel- Uygulamalı

 1.  

Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.

YETKİNLİKLER

 1.  

Alanı ile ilgili projelerde,  kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.

Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk alabilme

 1.  

Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

 1.  

En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1.  

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar

 1.  

Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır

 1.  

Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder.

Alana Özgü Yetkinlik

 1.  

Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.

 1.  

Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.

 1.  

Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur.