ATÜ-LAP-A-1516-06 Kodlu Profe Kapsamında ''Giysilerde Yaşayan Doğa Temalı Posta Pulları'' Temalı Defile