Eğitim ve Öğretim

Moda Tasarımı Programı uygulamalı ve teorik dersleri, stüdyo ve atölye çalışmaları, bilgisayar destekli tasarım dersleri, tasarımdan üretime tüm süreci kapsayan proje çalışmalarıyla dünya markaları oluşturmaya yönelik bir anlayış üzerine yapılandırılmıştır. Moda Tasarımı Bölümü öğretim programında yer alan dersler; temel, tamamlayıcı, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedirler. Ayrıca, gelişmiş bilgisayar laboratuarlarında üçüncü yıldan itibaren bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadırlar.

Moda Tasarımı iş kollarına göre belirlenen ve güncellenen mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin istedikleri dallarda uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır. Program kapsamında temel tasarım, desen, dikiş teknikleri, kalıp bilgisi, sanatsal ve deneysel içerikli teorik ve uygulamalı dersler ve projeler yer almaktadır. Sektörün gereksinimleri doğrultusunda yürütülen projelerle belli bir amaca yönelik olarak hazırlanacak koleksiyonlarda göz önünde bulundurulması gereken unsurlar öğrenciye aktarılmaktadır. Bölüm, özel sektör ve diğer üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Ayrıca yapılan defile, sergi ve çalışmalarla öğrencilerimizin üretici firmalar ve tüketicilerle buluşmaları sağlanmaktadır.