MTT399 Staj II ve MTT499 Staj III Teslimleri Hakkında

MTT399 Staj II ve MTT499 Staj III derslerine ait staj dosyaları son teslim tarihi 6 Ekim 2017'dir. Belirtilen tarihe kadar dosyaların Öğr. Gör. Serdar Egemen Nadasbaş'a teslim edilmesi gerekmektedir.