Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Alan Dışı Seçmeli

Alan SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

MTT101 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I
Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkelerinin kavratılması, Tasarım elemanlarını (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık- koyu), tasarım ilkeleri (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) doğrultusunda kullanabilecek iki boyutlu çalışmaların yaptırılması.

MTT102 - Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II
Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkelerinin kavratılması, Tasarım elemanlarını (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık- koyu), tasarım ilkeleri (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) doğrultusunda kullanabilecek iki boyutlu renkli çalışmaların yaptırılması. Kumaş deseni oluşturma çalışmaları (rapotlama çalışmaları).

MTT111 - Moda ve Tekstil Tasarımında Desen
Doğadan, canlı modelden desen çalışmaları; figüre kimlik ve hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

MTT115 - Moda Resmi I
Moda tasarımını tanımı; tasarım kavramı, moda tasarımcısının görevi, moda tasarını ile ilgili temel kavramlar ve terimler ve model çizimleri.

MTT116 - Moda Resmi II
İnsan vücudu ölçü oranları, siluet hazırlama, basit giysi tasarımlarının siluete giydirilmesi ve renklendirilmesi, stüdyo içinde eleştiri.

MTT122 - Kalıp I
İnsan anatomisi ve vücut tipleri,vücut ölçülerinin alınması, temel etek kalıbı çizimi, temel pantolon kalıbı çizimi.

MTT201 - Moda Tasarımı I
Tasarım süreci, giyim detay çalışmaları, artistik ve teknik çizimler, giysi uygulamaları, tasarıma uygun renklendirme çalışmaları; temaya uygun çizimler ve giysi uygulaması.

MTT202 - Moda Tasarımı II
Koleksiyon hazırlama temel ilke ve yöntemleri; tasarım süreci detay çalışmaları ; temaya uygun tasarımlar çizme ve artistik ve teknik çizimler yaparak giysi uygulamaları.

MTT221 - Kalıp II
Giysi kalıbı hazırlamadaki temel çizim kuralları; vücut ölçülerine göre temel beden ve kol kalıbı çizimi uygulamaları.

MTT222 - Kalıp III
Model-kumaş özelliğine göre kalıp hazırlama; etek, pantolon, buluz, elbise ve benzeri giysi modellerinin kalıp uygulaması.

MTT223 - Dikiş Teknikleri
Ürün gruplarına göre çeşitli giysilerin dikim teknikleri ve teknik özellikleri hakkında genel bilgi; etek ve bluz üzerinde çeşitli dikiş tekniklerinin uygulanması.

MTT224 - Drapaj
Drapaj yönteminin kullanımına ilişkin araştırmalar ve uygulamalar.

MTT232 - Tekstil Malzeme Bilgisi
Doğal ya da yapay elyaflarla ipliklerin genel özelliklerine göre sınıflandırılmaları, tipolojileri ve lif üretim teknolojileri, ipliklerin tanınması, kumaşların üretim şekilleri ve teknikleri, dokuma –örme ve  non-woven kumaşları, baskı teknikleri, bitim işlemleri gibi konularla ilgili bilgiler verilir.Konfeksiyon ürünlerinin destekleme, birleştirme ve süsleme malzemelerinin genel özellikleri, üretildikleri malzemeler, çeşitleri, uygulama teknikleri ve konfeksiyon ürününde sağladıkları faydalar.

MTT233 - Moda Tarihi
Moda ve giyim tarihi,Moda, Kültür, Sanat etkileşimleri; Sanat Akımları ve Moda Tasarımına Etkileri, 20. Yüzyılın En Önemli Başarısı Mimari ve Şehirleşme ile Moda İlişkisi; Değişen Dünya Görüşleri; Yeni Nesil Avrupa Sanatı ve Modaya Etkisi: Artistik trendler, Belirgin değişim ve çeşitlilikler; Moda Tarihinde Önemli Moda Tasarımcıları.

MTT299 - Staj I (3 AKTS)
10 iş günü makine bilgisi ve dikiş uygulamalarına yönelik yapılır.

MTT301 - Moda Tasarımı III
Hazır giyim: temel bilgiler, üretim süreci;tasarım kriterlerinin saptanması: tanımlama, araştırma, hedef kitle, tema seçimi, malzemeyi tanımlama, hikaye panosu oluşturma; eskiz çalışmaları; detay çözümleri; renk-biçim ilişkileri; kalıp-model uygulamaları; iki boyutlu tasarım; örnek ürün oluşturma; proje uygulamaları: tasarım kriterlerinin belirlenmesi.

MTT302 - Moda Tasarımı IV
Belirlenen tema doğrultusunda yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar.

MTT321 - Kalıp IV
Model-kumaş özelliğine göre kalıp hazırlama; etek, pantolon, buluz, elbise ve benzeri giysi modellerinin kalıp uygulaması.

MTT322 - Giysi Üretim Yöntemleri
Hazır giyim üretim yöntemleri doğrultusunda farklı giysi modellerinin üretimine uygun malzeme seçimi; örnek ürün modelleri hazırlama.

MTT331 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I
Moda sektöründe kullanılan bilgisayar destekli tasarım programları ile kullanım sahaları.

MTT332 - Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II
Vektör tabanlı bir programı kullanarak kumaş ve giysi tasarımları yapma ve tasarımları sunuma hazırlama.

MTT399 - Staj II (6 AKTS)
20 iş günü fabrikada üretim sürecine yönelik yapılan stajdır.

MTT401 - Proje I
Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT402 - Proje II
Belirlenen proje konusuna bağlı, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlar hazırlama.

MTT432 - Ürün Sunum Teknikleri
Moda ürünlerinin sunumunda kullanılan sunum teknikleri, ürün ve şartlara uygun sunum teknikleri.

MTT434 - Portfolyo Tasarım
‘Portfolyo’ kavramı; çalışmaların değerlendirilmesi ve yaratıcı portfolyo çalışmasının yapılması.

MTT499 - Staj III (6 AKTS)
20 iş günü tasarım stüdyosunda staj.

Seçmeli Dersler

ENG 321 - Temel İngilizce V

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ENG 121 - Temel İngilizce I

ENG 122 - Temel İngilizce II

ENG221 - Temel İngilizce III
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.

ENG222 - Temel İngilizce IV
Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler daha geniş kapsamda yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman etkinlikleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir.

GRT142 - Sanat Tarihi
Sanat evreleri ve sanat tarzları; sanatın oluşumunu etkileyen faktörler.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

HIST201 - Uygarlık Tarihi
Kültür, uygarlık, insanın ilk ortaya çıkışından (Prehistorik devirden Tarihi devirlere) eski kültür ve uygarlıklar yaratmış oldukları sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, felsefi, teknolojik, kültürel başarılar, buluşlar ve birbirleri ile olan ilişkiler anlatılır.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

Alan Dışı Seçmeli

- Alan Dışı Seçmeli

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş
Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlara, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf tarihinde önemli eserler veren fotoğrafçılar; fotoğrafın Osmanlı ve Türkiye’deki gelişimi.

ART202 - Karikatür
Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi
Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi
1900'lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans'ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı
İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi
Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, Avrupa ve Türkiye'ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş
Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART235 - Çok Sesli Koro
Diyafram ve ses açma egzersizleri, temel solfej bilgisi, kolay teknik etütler ve ses aralığını arttırmayı amaçlayan şarkılarla egzersizler, aşamalı parçaları seslendirme, koro çalışmaları

ART251 - Sulu Boya Resim
Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniği uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme
"Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART271 - Yaratıcı Drama
Çeşitli dramatizasyon, oyun ve doğaçlama teknikleri kullanılarak yapılan; yaşantılayarak öğrenmeye dayalı uygulamalar.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı
Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili
İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık
Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı
Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ECON 443 - Girişimcilik
Bu derste girişimciliğin önemi, doğası, geçmişi, girişimci bakış açısı ve içgirişimci yaklaşımı, inovatif süreçler, iş fikri, iş kurarkenki opsiyonlar, pazarlama, finansal planlama, yeni kurulan şirket stratejileri, ve yatırımcılara yaklaşım konuları kapsanacaktır.

IKT 443 - Girişimcilik
Bu derste girişimciliğin önemi, doğası, geçmişi, girişimci bakış açısı ve içgirişimci yaklaşımı, inovatif süreçler, iş fikri, iş kurarkenki opsiyonlar, pazarlama, finansal planlama, yeni kurulan şirket stratejileri, ve yatırımcılara yaklaşım konuları kapsanacaktır.

ISL409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

MAN409 - Girişimcilik
Bu ders, girişimcilik nedir, girişimci kimdir, Türkiye’de girişimcilik, girişimci ve yönetici arasındaki fark, girişimcilik konusunda efsaneler, girişimciliğe özgü riskler ve bunları azaltma yolları, iş planı hazırlama, pazarlama ve finansman araştırmaları, yeni bir işin kurulı-uş aşamaları, iş fikri geliştirme ve yeni kurulan bir işe özgü süreçler konularını içermektedir.

Alan Seçmeli

MTT113 - Teknik Resim
Yazı ve çizim teknikleri; standart yazı ve harf uygulamalar; iki boyutlu geometrik çizimler, paralel perspektif çeşitleri; izometrik ve kavalyer perspektifler; yatay ve düşey kesit kavramları.

MTT161 - Işık ve Renk
Rengin tanımı, oluşumu ve çeşitleri, renk teorileri, renk psikolojisi, renk sosyolojisi, renk uygulamaları.

MTT191 - Kültür Tarihi
Anadolu’daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkileri, etkileşmeleri kronolojik bir düzen içinde işlenmektedir. Bu süreç insanın ilk ortaya çıkışından, Prehistorik Devirden başlar. Protohistorik ve Tarihi devirleri içine alır.

MTT192 - Türk Sanat Tarihi
Türk sanatının gelişimi, geçirdiği evreler. Orta Asya , Beylikler, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Türk Sanatı.

MTT194 - Estetik
Tarihsel süreç içerisinde, “sanat,” “sanatçı,” “sanat yapıtı,” “estetik", “güzel” gibi olguların toplumsal alanlarla, alt ve üst yapı kurumları ile ilişkisi.

MTT272 - Kırk Yama Tasarımı
Kırk yamanın tanımını ve tarihçesi; kırk yama temel teknikleri, tekniklerden örnekler yapma; kırk yama parçalarını tekniğe uygun birleştirme; tasarlanan giyside kırkyamayı kullanma.

MTT281 - Tasarım Araştırmaları
Özgün tasarımlar yapabilmek için gerekli olan tasarım araştırma metotlarının belirlenmesi. İlham kaynağı bulma konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesi.

MTT282 - Sürdürülebilir Moda
Sürdürülebilir modanın tanımı, sürdürülebilirlik ve moda ilişkisi ve önemi; sürdürülebilir moda ile ilgili araştırmalar; tasarım çalışmaları ve uygulama.

MTT291 - Müze Eğitimi
Müze nedir? Müzeciliğin gelişimi, ülkemizde müzecilik, müzelerin sınıflandırması, arkeoloji ve müze, müze eğitiminin önemi, dönemlere ve kültürlere göre eserlerdeki değişimler, müze ve eğitim, müzede eser inceleme yöntemleri.

MTT292 - Göstergebilim
Gösterge bilimin doğuşu, tarihsel gelişim süreci, teorisi, gösterge bilimsel analiz konuları, gösterge bilimin teorik altyapısı; gösterge bilimsel yöntem ve analizinin teorik ve pratik uygulamaları.

MTT293 - Çağdaş Sanat Akımları
Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenidünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri; Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Kavramsal Sanat, Art and Craft, Enstalasyon, Konstrüktivizm, Kinetik Sanat ve diğer çağdaş sanat akımları.

MTT333 - Tekstil Tasarımı I
Tekstil tasarımının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması, tekniklere göre tasarım ilkeleri, tekniklerine uygun yeni tasarımlar; tek bir motiften yola çıkılarak boşluk doluluk, negatif pozitif, yön zıtlığı, açık-koyu zıtlığı gibi plastik unsurları kullanarak yüzey düzenlemeleri; doğal bir objenin kara kalem çiziminden yola çıkılırak desenler oluşturulması.

MTT334 - Tekstil Tasarımı II
Rengin motif üzerindeki olanaklarını kullanarak renk bilgisine dayalı çalışmalar ile motif üzerinde anlatım; boya kullanımı, desenleri değişik kullanım alanlarına sahip tekstil yüzeylerinde uygulama ve kombin kumaş desenleri oluşturma.

MTT351 - Moda Aksesuarları Tasarımı
Giysiyi tamamlayan moda aksesuarları tarihi hakkında genel bilgi; tanımı ve kullanım yerlerine göre gruplandırması; kullanılan malzemeler; trendlere göre malzeme araştırması, artistik-teknik çizimleri ve örnek ürünler hazırlama.

MTT352 - Trend Analizi ve Giysi Tasarımı
Geçmiş ve günümüz moda trendleri, geleceğe dönük moda trendleri, yeni giysi ve giysiyi tamamlayan yeni trend analizi örnekleri; trend analizi örneklerinden yola çıkılarak koleksiyon çizimleri yapma; koleksiyon çizimlerinin uygulaması.

MTT361 - Giysilerde Teknik Çizim I
Bir giysi modelinin teknik çizimi için, kalıp ve model özellikleri; modeli ölçeklendirerek teknik çiziminin yapılması; modelin ayrıntı detaylarının çizimi; teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamaların yapılması.

MTT362 - Giysilerde Teknik Çizim II
Kadın, erkek ve çocuk özel gün giysilerinin teknik çizimi; modellerin özelliklerine göre ayrıntı detaylarının çizimi; yapılan teknik çizim detaylarının üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamalarının yapılması.

MTT364 - Moda İllüstrasyonu
Moda illüstrasyon çizimleri için gerekli ilke ve yöntemler; canlı model ve moda fotoğraflarından yararlanılarak figür ergonomisine uygun bireysel stiller (bireysel silüetler) oluşturuluması; oluşturulan illüstarsyon figürleri üzerine giysilerin giydirilmesi ve çeşitli boyama tekniklerinin kullanımı ile renklendirilmesi.

MTT372 - Yaratıcı Kalıp Uygulamaları
Değişen moda akımlarına göre ileriye dönük örnek uygulamalar.

MTT381 - Moda Fotoğrafçılığı
Fotoğrafçılığın tarihçesi; temel kavramlar, kullanılan araç ve gereçler; moda fotoğrafçılığının ortaya çıkışı; moda ve sanatsal içerikli fotoğraf kompozisyonlarının kritikleri; moda unsurlarını ön plana çıkararak moda fotoğraf çekimleri yapma ve kompozisyonlar hazırlama.

MTT382 - Moda Sosyolojisi
Türkiye ve dünyada yaşanan ve kitleleri geniş şekilde etkileyen sosyolojik olayların moda tasarımında yansımaları ve giysi sosyolojisi olgusu.

MTT383 - Antropometri
Antropometri başta olmak üzere ilgili disiplinlere ilişkin temel bilgiler ve giysi tasarımıyla ilişkisi.

MTT384 - Tasarım İlke ve Yöntemleri
Bilinç, özgünlük, kendine özgü yaratıcılıkla ilgili genel bilgi; bir giysinin düşünceden ürüne dönüşünceye kadar geçen süreci; tasarım aşamalarına göre uygulama yapma.

MTT391 - Sanat Sosyolojisi
Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı- toplum ilişkilerinin biçimleri. Sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları. Sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler. Sanat kurumları, sanatta yeni teknolojiler ve ekonomik etkenler. Sanat piyasası olarak adlandırılan konumda sanat yapıtlarının üretimi ve tüketimi. Popüler kültür ve sanat. Yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri ve sanat- toplum ilişkisinde güncellik. Güncel dünyada egemen ve yaygın olan yaklaşımlar ve söylemlerin eleştirel bakış açısıyla irdelenmesi.

MTT393 - Tasarım Kültürü
Tasarım kavramının tarihsel süreci, önemli dönüm noktaları; tasarım kültürünün dayandığı temel ilkeler; çağdaş anlamıyla tasarım kavramı ve tasarımcı kimliği, sanat-zanaat ilişkisi; geleneksel, kültürel ve çağdaş boyutu irdeleyerek, tasarımın farklı disiplinlerle ilişkisi.

MTT451 - Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı I
Sahne sanatları hakkında genel bilgi; sahne kostümlerinin özellikleri; sahne kostümleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar (eserin özellikleri dönemi, dönemin modası ve benzeri); seçilen sahne sanatlarına uygun kostüm tasarımı yaparak örnek ürün hazırlanması..

MTT452 - Sahne Sanatları Kostüm Tasarımı II
Sahne sanatları (opera ve bale) hakkında genel bilgi; sahne kostümlerinin özellikleri; sahne kostümleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar (eserin özellikleri dönemi, dönemin modası ve benzeri); örnek ürün hazırlanması.

MTT454 - Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı
Ayakkabı ve saraciye ürünleri hakkında bilgi; terminolojisi; deri ve benzeri malzemelerle tasarım yapma sürecinde malzemenin etkisi; tasarımda kullanılacak malzemeler hakında genel bilgi; malzemeye uygun koleksiyon hazırlanarak örnek ürünler oluşturulması.

MTT456 - Deneysel Tasarım
Moda tasarımda yaratıcı fikirler bulma; deneysel ortam yaratma; tasarımcı kimliğiyle düşünme ve araştırma; problem oluşturma ve tanımlama; çözüme yönelik etkili ve denenmemiş fikirler bulma; hızlı düşünme ve fikir bulma; fikirlerin ifadesinde farklı sunum teknikleri geliştirme; tasarımları uygulama

MTT471 - Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I
Bilgisayar yazılım bilgileri hakkında genel bilgi; kullanılacak programın fonksiyonlarını tanımlama; temel etek, pantolon, temel beden ve temel kol kalıplarını hazırlama; hazırlanan temel kalıpların serilerini yaparak pastal planı hazırlama.

MTT472 - Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II
Kullanılacak program fonksiyonlarını tanımlama; bilgisayar ortamında model uygulamalı etek, model uygulamalı pantolon, model uygulamalı bluz, model uygulamalı elbise kalıplarını hazırlama; hazırlanan model uygulamalı kalıpların serilerini yaparak pastal planı yapma.

MTT481 - Moda Marka Yönetimi
Moda ve marka ile ilgili terminoloji; işletmenin temel ögeleri; moda eğilimleri; moda ve marka ile ilgili iş planı hazırlama süreci; moda ve marka ile ilgili tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin önemi; örnek faaaliyet organizasyonu planlanması.

MTT482 - Moda Pazarlama
Pazarlama konusunun kapsamı ve modern pazarlama anlayışı; çevre koşulları, bilgi sistemi; tüketim ve endüstriyel pazarlarda görülen satın alma davranışları; pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi; mamul kavramı, ürün yaşam eğrisi; ürüne ilişkin özellikler; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; fiyat, satış artırıcı çabalar, uluslararası pazarlama.

MTT483 - Moda Editörlüğü
Geçmişinden başlayarak günümüze kadar olan süreçte moda tasarımı alanında gerçekleştirilen yenilikler, alana damga vuran kişiler trend kavramı, moda-medya ilişkisi, moda editörlüğü kavramının gelişimi ve gereklilikleri, içerik ve konsept kavramları, iletişim ağı.

MTT485 - Stil ve İmaj
Kişisel imaj ve stil bilgisi; kişinin giyim tarzı ve anatomik yapısına uygun olarak, nerede nasıl giyileceğinin belirlenmesi.

MTT491 - Sanat Eleştirisi
Sanat, sanatçı, sanat eseri ve sanat izleyicisi, sanat yapıtları, üsluplar ve özellikleri; eleştirinin süjeleri, eleştiride değer; öznel eleştiri, bağlamsal eleştiri konuları.