Yaratıcı Drama (ART271) Ders Detayları

Ders Adı: Yaratıcı Drama
Kod: ART271
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin öz farkındalıklarının gelişmesi, kendilerini keşfetmeleri, kendilerini ifade becerilerinin yükselmesi, bireysel ve toplumsal farklılıkları anlama üzerinden gerçekleşen farkındalıkla sorun çözme, sosyalleşme, uyum becerilerinin gelişmesi, kendilerini ifade becerilerinin, öz kabullerinin, yaratıcılıklarının, çoklu zekalarının ve buna bağlı becerilerinin gelişmesi.
İçerik: Çeşitli dramatizasyon, oyun ve doğaçlama teknikleri kullanılarak yapılan; yaşantılayarak öğrenmeye dayalı uygulamalar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4