Sulu Boya Resim (ART251) Ders Detayları

Ders Adı: Sulu Boya Resim
Kod: ART251
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Suluboya resim sanatı ve tarihi hakkında temel bilgiler, • Suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri hakkında bilgi • Temel seviyede suluboya resim tekniğini uygulama
İçerik: Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniği uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4