Fotoğrafçılığa Giriş (ART201) Ders Detayları

Ders Adı: Fotoğrafçılığa Giriş
Kod: ART201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine vakıf olmak. • Fotoğraf tarihinde ve günümüzde fotoğrafın farklı alanlarındaki fotoğrafçıların çalışmalarını öğrenmek. • Mesleki ve sosyal yaşamda doğru ve amacına uygun fotoğraflar çekebilmek.
İçerik: Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlara, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf tarihinde önemli eserler veren fotoğrafçılar; fotoğrafın Osmanlı ve Türkiye’deki gelişimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4