Yaratıcı Kalıp Uygulamaları (MTT372) Ders Detayları

Ders Adı: Yaratıcı Kalıp Uygulamaları
Kod: MTT372
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Değişen moda akımlarına göre ileriye dönük örnek uygulamalar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5