Çağdaş Sanat Akımları (MTT293) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Kod: MTT293
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Çağdaş sanat akımlarını kavrayabilme
İçerik: Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenidünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri; Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Kavramsal Sanat, Art and Craft, Enstalasyon, Konstrüktivizm, Kinetik Sanat ve diğer çağdaş sanat akımları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5