Göstergebilim (MTT292) Ders Detayları

Ders Adı: Göstergebilim
Kod: MTT292
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Gösterge bilimin doğuşu, tarihsel gelişim süreci, teorisi, gösterge bilimsel analiz konuları, gösterge bilimin teorik altyapısı; gösterge bilimsel yöntem ve analizinin teorik ve pratik uygulamaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5