Müze Eğitimi (MTT291) Ders Detayları

Ders Adı: Müze Eğitimi
Kod: MTT291
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Müze Bilgisi, Müzeyi bir kültür ve eğitim ortamı olarak kullanarak öğrencilerin estetik duygulararını ve yaratıcılıklarını geliştirebilme.
İçerik: Müze nedir? Müzeciliğin gelişimi, ülkemizde müzecilik, müzelerin sınıflandırması, arkeoloji ve müze, müze eğitiminin önemi, dönemlere ve kültürlere göre eserlerdeki değişimler, müze ve eğitim, müzede eser inceleme yöntemleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5