Ürün Sunum Teknikleri (MTT432) Ders Detayları

Ders Adı: Ürün Sunum Teknikleri
Kod: MTT432
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: -Defile organizasyonu için gerekli bilgileri kavrayabilme -Defile organizasyonunda bir sahne uygulaması yapabilme
İçerik: Moda ürünlerinin sunumunda kullanılan sunum teknikleri, ürün ve şartlara uygun sunum teknikleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3