Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Ders Adı: Moda Pazarlama
Kod: MTT482
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Moda ve temel kavramları, moda pazarlamada araştırma, planlama ve müşteri özelliği, ürün oluşturma ve marka, fiyatlandırma, dağıtım kuralları ve tutundurma ilke ve yöntemlerini uygulayabilme
İçerik: Pazarlama konusunun kapsamı ve modern pazarlama anlayışı; çevre koşulları, bilgi sistemi; tüketim ve endüstriyel pazarlarda görülen satın alma davranışları; pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi; mamul kavramı, ürün yaşam eğrisi; ürüne ilişkin özellikler; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; fiyat, satış artırıcı çabalar, uluslararası pazarlama.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5