Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II (MTT472) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II
Kod: MTT472
Ön Koşul Ders(ler)i: MTT471 Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I
Amaç: • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı etek kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı pantolon kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı bluz kalıbı serileyebilme • Bilgisayar ortamında model uygulamalı elbise kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında pastal planı hazırlayabilme
İçerik: Kullanılacak program fonksiyonlarını tanımlama; bilgisayar ortamında model uygulamalı etek, model uygulamalı pantolon, model uygulamalı bluz, model uygulamalı elbise kalıplarını hazırlama; hazırlanan model uygulamalı kalıpların serilerini yaparak pastal planı yapma.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5