Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I (MTT471) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I
Kod: MTT471
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Bilgisayar ortamında temel etek kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında temel pantolon kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında temel beden kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında temel kol kalıbı hazırlayabilme • Bilgisayar ortamında temel etek kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında temel pantolon kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında temel beden kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında temel kol kalıbını serileyebilme • Bilgisayar ortamında pastal planı hazırlayabilme
İçerik: Bilgisayar yazılım bilgileri hakkında genel bilgi; kullanılacak programın fonksiyonlarını tanımlama; temel etek, pantolon, temel beden ve temel kol kalıplarını hazırlama; hazırlanan temel kalıpların serilerini yaparak pastal planı hazırlama.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5