Giysilerde Teknik Çizim I (MTT361) Ders Detayları

Ders Adı: Giysilerde Teknik Çizim I
Kod: MTT361
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Modelin analizini yaparak tanımlayabilme • Teknik çizimini yapacağı modeli ölçeklendirerek çizebilme • Teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirebilme • Modelin teknik çizimini yapabilme • Modelin ayrıntı detaylarını çizebilme
İçerik: Bir giysi modelinin teknik çizimi için, kalıp ve model özellikleri; modeli ölçeklendirerek teknik çiziminin yapılması; modelin ayrıntı detaylarının çizimi; teknik çizimin üzerine ölçü-yazı ve işaretleri yerleştirilerek detay açıklamaların yapılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5