Tekstil Tasarımı I (MTT333) Ders Detayları

Ders Adı: Tekstil Tasarımı I
Kod: MTT333
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciye desen oluşturma tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme
İçerik: Tekstil tasarımının kullanım alanlarına göre sınıflandırılması, tekniklere göre tasarım ilkeleri, tekniklerine uygun yeni tasarımlar; tek bir motiften yola çıkılarak boşluk doluluk, negatif pozitif, yön zıtlığı, açık-koyu zıtlığı gibi plastik unsurları kullanarak yüzey düzenlemeleri; doğal bir objenin kara kalem çiziminden yola çıkılırak desenler oluşturulması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 1
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5