Sanat Sosyolojisi (MTT391) Ders Detayları

Ders Adı: Sanat Sosyolojisi
Kod: MTT391
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tarihsel süreç içinde sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilme.
İçerik: Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı- toplum ilişkilerinin biçimleri. Sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları. Sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler. Sanat kurumları, sanatta yeni teknolojiler ve ekonomik etkenler. Sanat piyasası olarak adlandırılan konumda sanat yapıtlarının üretimi ve tüketimi. Popüler kültür ve sanat. Yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri ve sanat- toplum ilişkisinde güncellik. Güncel dünyada egemen ve yaygın olan yaklaşımlar ve söylemlerin eleştirel bakış açısıyla irdelenmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5