Türk Sanat Tarihi (MTT192) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Sanat Tarihi
Kod: MTT192
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk Sanatını Kavrayabilme
İçerik: Türk sanatının gelişimi, geçirdiği evreler. Orta Asya , Beylikler, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Çağdaş Türk Sanatı.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5