Estetik (MTT194) Ders Detayları

Ders Adı: Estetik
Kod: MTT194
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tarihsel süreçte estetiği kavrayabilme
İçerik: Tarihsel süreç içerisinde, “sanat,” “sanatçı,” “sanat yapıtı,” “estetik", “güzel” gibi olguların toplumsal alanlarla, alt ve üst yapı kurumları ile ilişkisi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5