Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Ders Adı: Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II
Kod: MTT102
Ön Koşul Ders(ler)i: MTT101 Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım I
Amaç: 1- Tasarım öğe ve tasarım ilkeleri bilgisi 2- Armonileri ve renk kontrastlarını uygulayabilme 3- İki boyutlu renkli tasarıma yönelik eskizler yapabilme 4- Eskizleri orijinal çalışmalara dönüştürebilme 5- Kumaş deseni oluşturabilme (rapotlama yapabilme) 6- Renkli Tasarım Çalışmalarını eleştirebilme
İçerik: Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkelerinin kavratılması, Tasarım elemanlarını (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık- koyu), tasarım ilkeleri (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) doğrultusunda kullanabilecek iki boyutlu renkli çalışmaların yaptırılması. Kumaş deseni oluşturma çalışmaları (rapotlama çalışmaları).
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 10