Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları

Ders Adı: Moda Tarihi
Kod: MTT233
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: -19.yy endüstri çağına kadar olan giyim, moda, moda tasarımı kavramların tarihsel süreçte toplumsal, kültürel gelişim bilgisi - Modanın insan ve toplum yaşamına etkilerini kavrayabilme
İçerik: Moda ve giyim tarihi,Moda, Kültür, Sanat etkileşimleri; Sanat Akımları ve Moda Tasarımına Etkileri, 20. Yüzyılın En Önemli Başarısı Mimari ve Şehirleşme ile Moda İlişkisi; Değişen Dünya Görüşleri; Yeni Nesil Avrupa Sanatı ve Modaya Etkisi: Artistik trendler, Belirgin değişim ve çeşitlilikler; Moda Tarihinde Önemli Moda Tasarımcıları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3