Kültür Tarihi (MTT191) Ders Detayları

Ders Adı: Kültür Tarihi
Kod: MTT191
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Anadolu’daki kültür ve uygarlıklar kronolojik olarak, tanıtılarak sanat, siyasi ilişkiler, din, ticaret, bilim ve teknolojik gelişmelerin, komşu kültür bölgeleri ile olan etkileşimlerinin kavranması amaçlanır.
İçerik: Anadolu’daki en eski toplulukların zaman içinde gerçekleştirdikleri sanat, teknoloji, mimari, dil, yazı, sosyo-ekonomik yapı, siyasal, iktisadi, kültürel ve dinsel faaliyetleri, Anadolu dışındaki kültürlerle olan ilişkileri, etkileşmeleri kronolojik bir düzen içinde işlenmektedir. Bu süreç insanın ilk ortaya çıkışından, Prehistorik Devirden başlar. Protohistorik ve Tarihi devirleri içine alır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5